IMPEL Logo

Gör rätt saker vid inspektioner av avfallstransporter

2011 - 2012

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Detta IMPEL-projekt undersöker användbarheten av DTRT-metoden (Doing the Right Thing) för inspektioner av avfallstransporter. Syftet är att utveckla ett praktiskt verktyg, baserat på DTRT Guidance Book, som kan bidra till att förbättra organisationen av inspektioner av avfallstransporter som utförs av behöriga myndigheter i IMPEL:s medlemsländer. Tre behöriga myndigheter från olika IMPEL-medlemsstater kommer att tillämpa DTRT Guidance Book på inspektioner av avfallstransporter och testa hur DTRT kan stödja organisationen av dessa inspektioner. Med organisation avses alla de olika stegen i planeringen, genomförandet och utvärderingen av inspektionerna enligt beskrivningen i DTRT:s miljötillsynscykel. Testerna kommer att utformas med hänsyn till resultaten och rekommendationerna från studien om särskilda inspektionskrav för avfallstransporter. Resultaten av testfasen kommer att diskuteras och användas för att utveckla ett vägledningsverktyg baserat på DTRT:s vägledningsbok, som är lämpligt för det specifika området organisation av inspektioner av avfallstransporter.

Relaterade filer/information

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Slutfört – Period: 2011 - 2012 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter