IMPEL Logo

Handel med utsläppsrätter

2004 - 2007

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Målen med detta arbete om handel med utsläppsrätter (fas I – III) var att sammanföra de olika tillsynsmyndigheter och organ som är involverade i genomförandet och förstå eventuella skillnader i tillvägagångssätt och eventuella effekter som detta kan ha på hur systemet fungerar. Om möjligt bör detta leda till en harmonisering av de operativa metoderna och därmed till en harmonisering av systemets funktion.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Slutfört – Period: 2004 - 2007 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter