IMPEL Logo

Verkställighetsåtgärder

2015 - 2018

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Projektet om verkställighetsåtgärder inrättades av följande skäl:

  • De behöriga myndigheterna uttryckte ett behov av en formaliserad projektram för att integrera verkställighetsinspektioner i sina egna länder;
  • Internationellt samarbete är viktigt för att hantera internationella miljöproblem; och
  • Nätverket av verkställare på fältet måste upprätthållas och utvidgas så att det omfattar alla medlemsstater för att säkerställa ett effektivt inspektionssystem.

Projektserierna om verkställighetsåtgärder har under en tid utgjort grunden för den praktiska verksamheten inom IMPEL-TFS-klustret. Resultaten och uppgifterna från projektet betraktas som mycket viktiga av Europeiska kommissionen och användes i dess nyligen genomförda konsekvensbedömning för översynen av förordningen om avfallstransporter (660/2014). UNEP har också använt uppgifterna och vägledningen för att informera sitt arbete och utarbeta rapporter. Interpol har också lånat på projektet för att genomföra sin verksamhet.

Målen för detta projekt är att:

  • Arbeta för en adekvat inspektionsnivå i alla medlemsstater och en enhetlig verkställighetsnivå vid alla utreseställen i EU
  • Föreslå inspektioner på plats vid lastningsplatserna och uppmuntra en vagga-till-graven-strategi för inspektioner för att minimera olagliga transporter
  • Verifiera avfallets destination och behandlingen vid deras destination inom eller utanför Europa
  • Förse ett lättillgängligt europeiskt verkställighetsprojekt för alla samarbeta med varandra och även med andra tillsynsmyndigheter, t.ex.g. polis och tullar;
  • Detektera olagliga transporter och avskräcka från framtida transporter genom effektiv kommunikation och vägledning;
  • Förbättra återtagningsförfarandena efter att en olaglig transport har ägt rum och,
  • Demonstrera att medlemsstaterna tar verkställigheten av avfallshanteringsförordningen på allvar.

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2018 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter