IMPEL Logo

Konferens om nätverk för miljötillsyn

2017

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Med utgångspunkt i den dynamik som skapades av den mycket framgångsrika nätverkskonferensen 2016 som ägde rum i Utrecht den 12-13 maj fastställs i denna uppdragsbeskrivning en plan för att gå vidare i utvecklingen av de partnerskap som upprättats med nätverken för domare (EU FJE), åklagare (ENPE) och poliser (ENVI CrimeNet).

Det syftar till att:
1. Ytterligare utveckla förbindelser och partnerskap med viktiga aktörer i efterlevnadskedjan och,
2. Fokusera på två "problematiska" tematiska områden för fallstudier och samarbete: avfall och naturskydd.

Förslaget till denna konferens skulle då fokusera på den problematiska utmaningen att genomföra och upprätthålla lagstiftning om avfall och naturskydd. Konferensen skulle gå mer på djupet i dessa ämnen genom att anordna många fler praktiska seminarier om fallstudier. Syftet är att lyfta fram fallstudier av gott samarbete och bästa praxis mellan tillståndsgivare/inspektörer, åklagare, domare och poliser. Vi kommer att presentera lärdomar och fallstudier där saker och ting kunde ha varit bättre samt vad vi alla kan göra för att förbättra miljöskyddet. Särskild tonvikt i konferensens sessioner bör läggas på kopplingarna och kommunikationen mellan varje del av kedjan.

På en allmän nivå är ett bättre och mer djupgående samarbete mellan nätverken ett tydligt mål och strävan, genom att bli bättre på att kommunicera med varandra och samarbeta på en mer strukturerad basis med den extra möjligheten att framtida gemensamma projekt kan genomföras på mer regelbunden basis.

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2017/25 – Status: Slutfört – Period: 2017 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter