IMPEL Logo

Miljöincidenter och räddningsinsatser

2018

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Det finns en mångfald av nationella lagar och förordningar som kräver att verksamhetsutövare ska införa planer och arrangemang för att förebygga, reagera på och åtgärda miljöskador till följd av naturliga och tekniska händelser. Miljöskyddsmyndigheter arbetar också med en mängd olika uppgifter och krav för att hjälpa verksamhetsutövare att förebygga incidenter och planera och genomföra insatser vid incidenter och nödsituationer. Denna mångfald av uppgifter och krav har sannolikt lett till inkonsekventa arrangemang för att förebygga och åtgärda miljöolyckor.

Det här projektet ger möjlighet att identifiera, lära sig av och underlätta genomförandet av bästa praxis i EU:s ekonomiska partnerskapsavtal när det gäller att reagera på miljöolyckor och nödsituationer. Detta kommer i sin tur att ge ett bättre skydd för miljön i Europa, särskilt när gränsöverskridande påverkan är möjlig, och bidra till att säkerställa en effektivare sanering av miljöskador efter en incident.

Förväntade resultat:

  • En skrivbordsstudie av arrangemang för miljöincidenter och räddningsinsatser i utvalda EPA:er i EU och utanför EU för att identifiera nuvarande praxis och de viktigaste komponenterna i de nuvarande arrangemangen.
  • Utveckling av ett enkelt frågeformulär för att identifiera vilka åtgärder för incidenter och nödsituationer som redan finns i miljöskyddsmyndigheter i Europa och andra länder.
  • Rapportering av fallstudier om bästa praxis och vägledning baserad på kärnkomponenterna, för spridning i olika format till EU:s ekonomiska partnerskapsorganisationer för att uppmuntra och informera om bästa praxis. Identifiering av möjligheter till personlig kommunikation av projektresultat och vägledning om bästa praxis till insamlade EPA-representanter.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Slutfört – Period: 2018 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter