IMPEL Logo

Miljöinspektioner av industrianläggningar i enlighet med direktivet om industriutsläpp (IED).

2012 - 2013

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Syftet med detta projekt var att organisera ett utbyte av information om bästa praxis för genomförandet av artikel 23 och andra inspektionsrelevanta artiklar i IED. Med hänsyn till den vägledning om inspektionsplanering och riskbedömning som redan utarbetats av IMPEL samt kraven i IED utarbetades en interaktiv vägledning om IED-inspektion.

I kapitel 5 i vägledningen ges en samling av alla relevanta artiklar om inspektion med en beskrivning av innehållet och vad det betyder samt en länk till vägledningen till den relevanta delen av inspektionscykeln.

Number: 2012/06 – Status: Slutfört – Period: 2012 - 2013 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter