IMPEL Logo

Miljöinspektioner av industrianläggningar i enlighet med direktivet om industriutsläpp (IED) - Utarbetande av IRAM-relaterade inspektionsprogram.

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Den 6 januari 2011 trädde direktivet om industriutsläpp (IED) i kraft, och de bestämmelser som anges i artikel 80.1 måste införlivas i nationell lagstiftning inom två år. IED ställer nya krav på inspektion av industrianläggningar enligt artikel 23 i direktivet. Skyldigheterna i fråga om rutinmässiga miljöinspektioner utgör en ny utmaning för EU:s medlemsstater.

Detta projekt bygger på det arbete som utförts inom IMPEL-nätverket under tidigare år. Se 2012 års IMPEL-projekt om IED-inspektioner och 2011 års projekt med namnet easyTools. Efter att skyldigheterna i IED har blivit tydligare efter genomförandet i medlemsstaterna (och med hjälp av den vägledning som utarbetats under IMPEL-projektet om IED-inspektioner), fanns det stöd inom IMPEL för att ytterligare utveckla vägledning och ett eventuellt IT-verktyg för inspektionsprogram.

Number: 2013/08 – Status: Slutfört – Period: – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter