IMPEL Logo

Samarbete mellan EU och Afrika

2009 - 2012

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

I februari 2008 undertecknade IMPEL ett samförståndsavtal med Baselkonventionens sekretariat. Inom ramen för detta samförståndsavtal kom IMPEL TFS och SBC överens om att samarbeta om komponent 4 i SBC:s projekt E-wastes to Africa. Detta projekt, som inleddes 2009, syftar till att utrusta Västafrika och andra afrikanska länder så att de kan hantera det växande problemet med import av e-avfall från industriländerna och därigenom skydda medborgarnas hälsa. Projektet består av fyra delar:

1) En studie av flödet av e-avfall till Benin, Elfenbenskusten, Ghana, Liberia och Nigeria

.

2) En nationell bedömning av e-avfall i Benin, Ghana och Nigeria

3) En socioekonomisk studie om e-avfall i Nigeria med en möjlighet till internationellt samarbete mellan afrikanska små och medelstora företag och europeiska återvinningsföretag. Samma undersökning kommer att genomföras i Ghana.

4) Ett program för genomförande i Benin, Egypten, Ghana, Nigeria och Tunisien under ledning av IMPEL i syfte att förhindra olaglig export från Europa till Västafrika. Programmet består av två utbildningsworkshops i Europa och en i vart och ett av de fem länderna.

Under paraplyet genomfördes en rad seminarier och utbildningar.

 

Number: 2009/07 - 2010/14 - 2011/20 - 2012/17 – Status: Slutfört – Period: 2009 - 2012 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter