IMPEL Logo

Undersökning av användningen och effektiviteten av kompletterande metoder för miljötillsyn för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna

2011 - 2012

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Komplementära metoder är ett mycket användbart bidrag till tillsynsmyndigheternas verktygslåda för att genomföra miljölagstiftningen och uppnå miljöresultat. De definieras som åtgärder som används utöver miljötillsynen för att bidra till att uppnå mål, t.ex. efterlevnad. Några exempel på kompletterande metoder till miljötillsynen är följande:

  • Rådgivning och vägledning.
  • Publicering av rankningslistor över utsläpp, efterlevnad etc.
  • Självcertifiering av verksamhetsutövarnas efterlevnad.
  • Användning av frivilliga miljöarbetare.
  • Engagemang med företag på högre nivå (t.ex. styrelseledamot eller direktör), inte bara på plats.

För att använda kompletterande metoder och miljöinspektioner så effektivt som möjligt bör miljötillsynsmyndigheterna välja metoder beroende på omständigheter som:

  • Den önskade verksamheten, produktionen och resultaten, som till stor del styrs av det aktuella regelverket och eventuella andra bredare mål för tillsynsmyndigheten.
  • De drivkrafter som motiverar de reglerade företagen att följa reglerna.
  • Hänsyn till andra aspekter av det reglerade samhället, t.ex. sektor och storlek.
  • Att känna igen attityder och andra beteendeelement hos den reglerade gruppen.

Interventioner som används bör också uppfylla kraven för “bättre” eller “smart” reglering och ibland kan andra organ behöva samarbeta för att utöva inflytande över företag. Det måste fortfarande finnas ett reglerande inslag i alla system. För att hjälpa tillsynsmyndigheterna att välja vilka metoder som ska användas innehåller denna rapport exempel på kompletterande metoder samt ett flödesschema och en matris för att visa hur processen kan fungera.

 

Number: 2011/22 – Status: Slutfört – Period: 2011 - 2012 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter