IMPEL Logo

God praxis i genomförandet av EU:s handlingsplan mot handel med vilda djur och växter

2018

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Uppförandet av EU:s handlingsplan mot handel med vilda djur och växter kräver ett brett stöd, inte bara från EU-institutionerna, utan även från EU:s byråer – Europol och Eurojust –, medlemsstaterna och deras relevanta byråer, EU-delegationerna, medlemsstaternas ambassader i tredje land.

Syftet med detta IMPEL-projekt är att analysera de olika goda metoderna för att genomföra EU:s verktyg för att bekämpa handeln med vilda djur och växter och att skapa en vägledning som kan delas och användas av alla medlemsstater.

Ett allmänt mål med projektet är att bygga upp en referensguide för en kärngrupp av verkställande myndigheter i EU:s medlemsstater som gör det möjligt för dem att framgångsrikt ta itu med problemet med handel med vilda djur och växter.

Det omfattar:

  • Utbyte av lösningar på genomförandeproblem;
  • Förbättra genomförandet och tolkningen av tillgängliga verktyg;
  • Genomföra gemensamma inspektioner;
  • Utveckling av webbapplikationer;
  • Identifiera brister i genomförandet;
  • Göra en översikt över tillvägagångssättet i olika europeiska länder;
  • Facilitera samarbetet mellan aktörer i efterlevnadskedjan, även när det gäller att definiera konsekventa lösningar på genomförandeproblem.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Löpande – Period: 2018 – Topic: Skydd av naturen - Tags:

Subscribe to our newsletter