IMPEL Logo

IMPEL - samarbete med Asien

2011 - 2013

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Medlemmar i styrkommittén för IMPEL TFS deltar årligen i workshops inom Asia Network on the Prevention of Illegally Transboundary Movements of Hazardous Wastes och Regional Enforcement Network for Chemicals and Waste (REN).

Seminariernas ämnen rör vanligtvis e-avfall och ESM, nationella uppdateringar om tillsynsverksamhet med de nyligen införda och nyligen ändrade förordningarna om farligt avfall, statistik över gränsöverskridande transporter, olagliga fall samt relevant politik för återvinning och ESM av farligt avfall. Dessutom diskuteras de svårigheter som länderna står inför när det gäller återtagande av upptäckta olagliga gränsöverskridande transporter.

IMPEL spelar en viktig roll i diskussionen om hur man kan förbättra samarbetet mellan nätverk och gav deltagarna en presentation om användningen och fördelarna med Basecamp och de nyligen upprättade verifierings- och kommunikationsförfarandena. Vissa länder, som Indonesien och Singapore, uttryckte sitt intresse för att delta i ett gemensamt projekt om verifieringar. Det beslutades att vid nästa workshop ska frågan om återtagande bli ett gemensamt arbete.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Slutfört – Period: 2011 - 2013 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter