IMPEL Logo

IMPEL:s nätverkskonferens 2018

2018 - 2018

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Efter att ha anordnat konferenser för EU-nätverk två år i rad (2016 i Utrecht och 2017 i Oxford) insåg IMPEL behovet av att anordna en särskild konferens om nätverkets, de fem expertgruppernas och deras medlemmars arbete, framsteg och väg framåt, särskilt i samband med Europeiska kommissionens initiativ för att säkerställa miljööverensstämmelse.

Konferensen syftar till att:

 • Presentera läget när det gäller operationaliseringen av IMPEL:s ståndpunkt/ambitionsdokument om ‘Environmental Compliance Assurance’ (2018)
 • Öka det (strategiska) medlemskapet i IMPEL
 • .
 • Promota och sprida IMPEL:s resultat
 • Diskutera och presentera ett flerårigt strategiskt utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsprogram som täcker nyckelområden som identifierats som brister och behov i genomförandet
 • .
 • Diskutera samordnade verkställighetsåtgärder i hela EU på olika områden
 • .
 • Informera och anpassa sig till intressenter och strategiska partner som är aktiva i efterlevnadskedjan
 • .
 • Presentera innovativa nya verktyg och åtgärder som stöd för Impel-medlemmarna i deras arbete och ansvar
 • .
 • Facilitera utbyte av bästa praxis, fallstudier och know-how

Konferensen kommer också att erbjuda de fem expertgrupperna att hålla sina möten i anslutning till konferensen.

Resultat och resultat:

 • Mottagning av medlemmarnas synpunkter på de presenterade åtgärderna och vägar framåt för att öka och säkra miljööverensstämmelsen.
 • Integrera IMPEL:s profil bland sina medlemmar, intressenter, partner och externt
 • .
 • Ramar för ett flerårigt program för utbildning och kapacitetsuppbyggnad, inklusive områden, behov, verktyg och utbildningsplaner, finansiering och resurser
 • .
 • Förslag till gemensamma inspektionsåtgärder i hela EU och sätt att genomföra dem
 • .

Relaterade filer/information

 

Number: 2018/21 – Status: Slutfört – Period: 2018 - 2018 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter