IMPEL Logo

IMPEL för hållbarhet

2022

Löpande

Projektet "IMPEL for sustainability-Heal the world" syftar till att få en inblick i IMPEL-nätverkets intresse för utbildning för hållbarhet.

Det primära målet är att skapa ett nätverk av experter som samarbetar kring införandet av miljöutbildning för hållbarhet som en referens i Europa för all utbildning och medborgarskap i allmänhet, vilket kallas för utbildning för livslångt lärande.

Som mål inbäddade i föregående:

  • Samarbeta för att ta miljöutbildning för hållbarhet utanför klassrummet och bygga broar i tider av klimatets brådska för att bredda samhällets insatser mot effektiv förändring.
  • Utveckla och dela resurser, material och forskning om lärande för miljömässig hållbarhet, identifiera, registrera och dela exempel på god praxis, bland annat genom befintliga online-plattformar, och stödja nätverksbyggande av nationella och andra organisationer som är aktiva inom utbildning och miljömässig hållbarhet inom formell och icke-formell utbildning.

Projektet är inriktat på hur Impel genom resultaten av sina projekt kan ge input till utbildningsområdena universitet, yrkesutbildning, gymnasium, till och med till de tidigaste områdena för miljöutbildning (tidig barndom, grundskola och gymnasium), stödja omvandlingen av formella, icke-formella och informella miljöutbildningssektorer mot en ny hållbarhetskultur och använda miljöutbildning för att ta itu med de nuvarande mänskliga effekterna av klimatförändringarna, såsom väderrelaterade katastrofer och klimatorättvisa, samtidigt som man skapar och balanserar en ny värld för framtiden.

Följande åtta specifika områden skulle arbetas med i nätverket, med huvudsaklig inriktning på universitet, yrkesutbildning och vuxenutbildning (med inriktning på de olika yrkesföreningarna): Förskoleklass, grundskola, gymnasium, yrkesutbildning, universitet, icke-formell utbildning och vuxenutbildning.

Projektet ligger i linje med kommissionens strategi som förkroppsligas i dess förslag till rekommendation av den 14 januari 2022 om lärande för miljömässig hållbarhet, som innehåller detaljer om en ny europeisk kompetensram som kommer att bidra till utvecklingen av kunskaper, färdigheter och attityder i samband med klimatförändringar och hållbar utveckling. Dessutom åtar man sig att i samarbete med medlemsstaterna bland annat utveckla och utbyta stödmaterial och underlätta utbytet av god praxis. 

Det är därför också en anledning till möjlighet för IMPEL att arbeta med detta projekt: "Tillsammans kan vi göra det".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: Löpande – Period: 2022 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter