IMPEL Logo

IMPEL-TFS NCP-möten om bästa praxis

2007

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Internationellt samarbete och anpassning är mycket viktigt när det gäller tillämpningen av den europeiska förordningen om transport av avfall (WSR) (EG) nr 1013/2006 enligt artikel 50. Tidigare och pågående IMPEL-TFS-projekt (TransFrontier Stransporter av avfall) visade att det är viktigt att samarbeta som behöriga myndigheter. Bristen på efterlevnad av EU:s förordning om avfallstransporter är fortfarande allvarlig. För att förbättra samarbetet och anpassningen av efterlevnaden är det nödvändigt med täta kontakter mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna. Detta projekt underlättar utbyte av information och erfarenheter, fallstudier, diskussioner om tolkningar och inspektionsmetoder mellan de nationella kontaktpunkterna (NCP’s) för TFS.

De årliga mötena om bästa praxis syftar till att:

  • utbyta information, arbetsmetoder, fallstudier och erfarenheter;
  • informera deltagarna om ny utveckling;
  • stärka nätverket av nationella kontaktpunkter som deltar i tillämpningen av WSR 1013/2006
  • .

Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Löpande – Period: 2007 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter