IMPEL Logo

Genomförandeutmaning 2021

2021

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

IMPEL har genomfört ett par liknande undersökningar under de senaste åren som gett en hel del användbar information.  Situationen har dock förändrats dramatiskt i och med att många länder har förklarat att de befinner sig i en klimatnödsituation, att medvetenheten om plast har ökat enormt och att den biologiska mångfalden har minskat i världen.  Situationen har förvärrats avsevärt av den pågående COVID-19-pandemin, som har lett till att regleringsprogrammen har spårade ur och i slutändan kommer att påverka den offentliga sektorns budgetar och finanserna för dem som förväntas följa miljölagstiftningen. Detta arbete behövs för att fullt ut identifiera och kvantifiera dessa nya utmaningar och försöka lyfta fram möjligheter och lösningar för att stödja regelverket. Arbetet kommer också direkt att bidra till skapandet av en flerårig strategisk plan för 2022 och framåt.

Det önskade resultatet av projektet är att få en god förståelse för de brådskande frågorna så att potentiella lösningar kan hittas för att stödja tillsynsvärlden.  Arbetet kommer också direkt att bidra till skapandet av ett flerårigt strategiskt program för 2022 och framåt.

Number: 2021/18 – Status: Slutfört – Period: 2021 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter