IMPEL Logo

Införande av beslutsstödet iDepend

2015 - 2015

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Den komplexa och ömsesidigt beroende karaktären hos miljö, företag och reglering innebär att konventionella metoder för att analysera miljörisker och välja lämpliga "motåtgärder" eller "interventioner" kanske inte är effektiva.

Projektet Choosing Appropriate Interventions har utvecklat ett praktiskt verktyg för tillsynsmyndigheter, inspektioner och inspektörer för att hjälpa dem att göra rätt val av ingrepp och dela med sig av god praxis och erfarenheter.

In 2013 identifierade projektet ett online (webbaserat) beslutsstödsverktyg som kallas iDepend för att hjälpa praktiker att välja, använda och utvärdera ingrepp. Projektet samarbetade sedan med ägarna till verktyget, Cambrensis, för att utveckla ett "paket" med funktioner för IMPEL:s medlemmar - "IMPEL iDepend".

Detta verktyg kan hjälpa miljöexperter att fatta rätt beslut och välja insatser på alla nivåer av beslutsfattande, från nationell politik till lokal platsbaserad reglering. Det kan vara särskilt användbart för att fatta beslut om kapacitetsuppbyggnad som beror på olika omständigheter. Till exempel för att hjälpa till att utforma ett regelverk och välja åtgärder i enlighet med nationella resurser och kultur. Eller för att hjälpa till att identifiera "problemområden" där befintliga system och insatser inte fungerar som avsett.

Relaterade filer/information

 

iDepend Modelling Toolfrån Duncan Giddens

 

Number: 2015/18 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2015 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter