IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Riktlinjer för miljötillsyn för cementklinkerindustrin

2007 - 2009

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Cementtillverkningsprocessen är en komplex industriell verksamhet som potentiellt kan påverka miljön med stor påverkan. Det är viktigt att genomföra en integrerad kontrollåtgärd som även tar hänsyn till produktionsprocessen och den teknik som används, eftersom en stabil och kontrollerad processledning är den första garantin för att uppfylla kraven.

Den första delen av rapporten är inriktad på att beskriva de potentiella miljöhot som orsakas av produktionen av cementklinker, för att klargöra de mest relevanta frågorna som myndigheten måste kontrollera.

Den följer de grundläggande principerna i rekommendationen om minimikriterier för miljötillsyn och försöker definiera en minimiuppsättning av kriterier för att planera och utföra miljötillsyn, för att hjälpa nya tillsynsmyndigheter att förbättra sina specifika färdigheter och i allmänhet att i högre grad göra dessa kontroller homogena i EU:s medlemsstater, inklusive anslutningsländerna.

I synnerhet två frågor har visat sig vara de mest relevanta miljökonsekvenserna inom cementindustrin: luftutsläpp och användning av avfall.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Slutfört – Period: 2007 - 2009 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter