IMPEL Logo

INSPECTAN: Riktlinjer för miljötillsyn för garveribranschen

2004 - 2005

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Denna rapport är resultatet av ett frågeformulär som diskuterades vid möten som hölls under perioden oktober 2004 och juni 2005. Diskussionen koncentrerades på ekonomi, produktionsprocesser, lagar och förordningar samt inspektionsförfaranden. Rapporten är tänkt som ett verktyg för de offentliga organ som är involverade i kontroller och övervakning av garveriindustrin. I detta syfte sammanställs erfarenheterna från flera europeiska sammanhang inom läder- och garveriindustrin.

Number: 2004/14 – Status: Slutfört – Period: 2004 - 2005 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter