IMPEL Logo

Kunskaps- och informationsprogram

2022

Löpande

Under de senaste åren har IMPEL och Europeiska kommissionen tagit ställning till kapacitetsuppbyggnad och därför tar nu olika IMPEL-projekt initiativ till att utveckla sina idéer om hur man kan stödja medlemmarna i genomförandet av de produkter som de levererar.

Kapacitetsuppbyggnad är en av IMPEL:s huvudprioriteringar och under de senaste två decennierna har man utvecklat ett brett utbud av verktyg, inklusive metoder och vägledning. Att stödja sina medlemmar genom olika aktiviteter, t.ex. utbildning i praktisk användning av de utvecklade verktygen samt workshops och seminarier är en vanlig praxis. 

IMPEL:s projekt "Capacity Building and Training" (2019-2021) syftade till att genom ett mer konsekvent, övergripande och integrerat tillvägagångssätt utveckla en flerårig strategi och ett flerårigt arbetsprogram som bättre kommer att koppla samman behoven hos Impel-medlemmarna och andra nyckelaktörer längs efterlevnadskedjan. 

Kunskaps- och informationsprogrammet (KIP) är ett proof-of-concept-projekt för att visa värdet av kapacitetsuppbyggnad och utbildning. KIP syftar till att leverera kunskapsmaterial, verktyg och utbildningsaktiviteter.


Number: 2022(VIII) WG-7 – Status: Löpande – Period: 2022 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags: good practice , enforcement , Waste Shipments Directive , soil

Subscribe to our newsletter