IMPEL Logo

Kartläggning av de europeiska organ som deltar i genomförandet av gemenskapens regelverk på miljöområdet.

2017 - 2019

Slutfört

Inmpel-nätverket har vuxit betydligt sedan 2008 då det blev en oberoende förening som är registrerad enligt belgisk lag. År 2008 fanns det 38 medlemsmyndigheter 2008 jämfört med 51 år 2016.

Det finns dock fortfarande betydande luckor i IMPEL’s medlemskap samt aktivt deltagande i projektverksamhet. Detta är särskilt tydligt med tanke på IMPEL:s nyligen genomförda omstrukturering för att inkludera naturskydd och mark- och vattenverksamhet i sitt arbetsprogram. Det finns också ett tydligt behov av att arbeta på subnationell nivå med regionala och lokala myndigheter som förvaltar och utför genomförande- och verkställighetsåtgärder. Detta upprepades av Europeiska kommissionen under ett nyligen hållet möte med Impels styrelse i Bryssel den 27 maj 2016, men även med Regionkommittén som stod värd för generalförsamlingen i Bryssel 2014. Hittills har IMPEL’s medlemskap från subnationella myndigheter varit ganska begränsat och detta måste förändras om vi ska kunna förbättra genomförandet på bredare front i Europa.

En grundlig kartläggning kommer att hjälpa oss att undersöka luckorna i vårt medlemskap och hjälpa oss att planera var och vem vi behöver prata med för att uppmuntra ett större deltagande i projekt och i slutändan medlemskap i vårt nätverk.

Det råder också viss osäkerhet kring myndigheternas roller i många europeiska medlemsstater. Denna kartläggning kommer att försöka belysa myndigheternas befogenheter i bred bemärkelse och där det är möjligt ange kontaktpunkter som våra expertgrupper kan använda för att uppmuntra till ökat deltagande.

Number: 2017/26 – Status: Slutfört – Period: 2017 - 2019 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter