IMPEL Logo

Kartläggning av regelverkets verktygslåda

2016

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Regelverkets verktygslåda är inte allmänt känd eller fullt ut förstådd i sin helhet på grund av snabba förändringar i regelverkspraxis och tekniska framsteg. Syftet med detta projekt är att identifiera metoder som används främst i Europa men även runt om i världen (genom frågeformulär och litteratursökning) så att de kan kartläggas mot spektrumet av efterlevnad. Detta kommer att öka förståelsen hos alla tillsynsmyndigheter och göra det möjligt för dem att tillämpa dessa nya verktyg och metoder på ett lämpligt sätt för att underlätta efterlevnaden.

Alla tillsynsmyndigheter strävar efter att uppnå 100 % efterlevnad på sina reglerade anläggningar, men ingen av dem har lyckats med detta.

Traditionella metoder som inspektioner är ryggraden i vår verktygslåda, men har isolerat inte lyckats
med att uppnå vårt mål. Vilka ytterligare verktyg kan vi använda utöver inspektion för att uppnå utopi? Förslaget är att samla in exempel på metoder och kartlägga hur de används för att identifiera var de anses vara mest effektiva. Detta kommer att innefatta konventionella verktyg som inspektion, administrativa böter, namn och skam etc., men man kommer också att försöka kartlägga så många nya tekniker som möjligt, t.ex. frivilliga åtaganden, välståndsavtal (som används av Nordirlands miljöbyrå etc.), namn och berömmelse etc. Om det finns fallstudier för verktygen för att visa att de har använts kommer de att presenteras.

Detta projekt kommer att bygga vidare på projekten för att välja lämpliga åtgärder genom att identifiera alternativen på ett så fullständigt sätt som möjligt.

Om att förstå vilka alternativ som finns tillgängliga kommer tillsynsmyndigheterna att kunna identifiera de bästa verktygen för det aktuella uppdraget. Det är verkligen tvärgående eftersom det gäller all lagstiftning.

 

Number: 2016/18 – Status: Slutfört – Period: 2016 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter