IMPEL Logo

Minimikriterier för inspektioner: Planering och rapportering

1998 - 1999

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Bakgrund

IMPEL slutförde serien av riktlinjer om minimikriterier för inspektioner, som utgjorde grunden för RMCEI-förordningen, och publicerade en referensbok för miljötillsyn. Vägledningen omfattar följande dokument:

  • Allmänna principer (november 1997)
  • Inspektionsfrekvens (december 1998)
  • Företagarens egenkontroll (december 1998)
  • Planering och rapportering av inspektioner (juni 1999)

Projektbeskrivning

Inspektionsmyndigheterna bör utarbeta planer för inspektionsprogram. Dessa bör innehålla relevanta mål för den särskilda myndigheten och ta hänsyn till flera viktiga faktorer, t.ex. branscher som ska inspekteras, tillgängliga resurser, tillgänglig tid för inspektioner, frekvenser för rutininspektioner, reaktiva inspektioner och prioritering.

Inspektionsmyndigheterna bör också utarbeta rapporter om inspektionsprogrammen för en eller flera målgrupper, t.ex. allmänheten eller lagstiftaren (för återkoppling till lagstiftningen). Det finns flera mål för sådana rapporter, som kommer att variera beroende på målgrupp. Det föreslås att rapporterna ska innehålla viktiga delar, t.ex. antalet utförda inspektioner, graden av efterlevnad och hur väl man lyckats uppfylla kraven i planen.

En god praxis skulle vara att göra planer och rapporter tillgängliga för allmänheten. Förslag läggs fram om tillgänglighet och spridning av planer och rapporter.

Number: 1999/03 – Status: Slutfört – Period: 1998 - 1999 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter