IMPEL Logo

Nätverkskonferens om efterlevnad av miljöbestämmelser

2016 - 2016

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Det finns två huvudteman som ligger till grund för behovet av denna konferens:

  1. För att stärka samarbetet i verkställighetskedjan och,
  2. Att uppmuntra till ytterligare innovation inom efterlevnad och verkställighet.

Tanken på en nätverkskonferens är väsentlig om vi vill undersöka och titta på sätt att förbättra verkställighetskedjan som helhet. För detta ändamål krävs ytterligare samordning med systerorganisationer: EU FJE (EU:s domarnätverk) och ENPE (EU:s åklagarnätverk) och ENVI CrimeNet behövs.

Syftet är att lyfta fram fallstudier av gott samarbete och bästa praxis mellan tillståndsgivare/inspektörer, åklagare, domare och poliser. Vi kommer att visa upp lärdomar och fallstudier där saker och ting kunde ha varit bättre samt vad vi alla kan göra för att förbättra miljöskyddet. Under konferensens sessioner bör särskild tonvikt läggas vid kopplingarna och kommunikationen mellan varje del av kedjan.

På en allmän nivå är ett bättre och mer djupgående samarbete mellan nätverken ett tydligt mål och strävan
för oss alla. Vi kommer att sträva efter att bli bättre på att kommunicera med varandra och samarbeta på en mer
strukturerad grund med ytterligare möjlighet att framtida gemensamma projekt kan genomföras på en mer
regelbunden basis. Från IMPEL’s synvinkel mer specifikt är det önskade resultatet feedback och bidrag till det arbete vi har gjort för att förstå ‘Implementation Challenge’. Med andra ord, vilka är de viktigaste bristerna i genomförandet och tillämpningen av miljölagstiftningen i Europa och vad kan vi göra och vad gör vi för att fylla dessa brister? De områden som lyfts fram vid konferensen om genomförande och innovation bör stimulera och erbjuda lösningar för att fylla flera av dessa luckor.

Relaterade filer/information

 

 

Number: 2016/24 – Status: Slutfört – Period: 2016 - 2016 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter