IMPEL Logo

Praktisk tillämpning av principerna för bättre lagstiftning för att förbättra miljötillsynsmyndigheternas effektivitet och ändamålsenlighet

2009

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Detta IMPEL-projekt syftade till att tillhandahålla praktiska lösningar och dela med sig av god praxis bland miljötillsynsmyndigheter i Europa när det gäller initiativ för att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i tillsynsverksamheten, såsom tillståndsgivning och tillsyn. Fördelarna med projektet var att:

  • Dela ut bästa praxis och praktiska lösningar på gemensamma problem som inspektionsmyndigheterna står inför, vilket kommer att gynna miljön, näringslivet och allmänheten.
  • Göra bevis för resultat och effektivitet av metoder för bättre lagstiftning.
  • Informera europeiska och nationella lagstiftare om bästa metoder för att genomföra lagar.

Ett antal trender i metoder för bättre lagstiftning identifierades:

  • En större användning av alternativ till skräddarsydda tillstånd, t.ex. allmänna bindande villkor.
  • Mer bevis för sektorsbaserade metoder, t.ex. att försöka komma överens om prestationsmål som går längre än miniminormer för reglering.
  • Streamlining eller integrering av metoder för företag som bedriver liknande verksamhet på flera olika platser.
  • Förena olika typer av inspektionsverksamhet i en enda eller harmoniserad process som ökar samstämmigheten och minskar kostnaderna för företag och myndigheter.
  • Uppmärksamma möjligheter för andra inspektionsmyndigheter, eller till och med kommersiella organisationer, att utföra inspektionsverksamheter där det är effektivare att göra det.
  • Relativt få av initiativen innehöll en bedömning av de avsedda fördelarna när det gäller miljöresultat eller kostnadsbesparingar för företag och tillsynsmyndigheter.

 

Number: 2009/04 – Status: Slutfört – Period: 2009 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter