IMPEL Logo

Minikonferens om lagstiftningsstrategi

2017

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Det har i olika IMPEL Review Initiatives (IRI) konstaterats att många organisationer inte lyckas formulera sin övergripande strategi för reglering så att allt regleringsarbete tydligt kan anpassas till den. Det finns också ett krav i Doing the Right Things-metodiken på att fastställa sammanhang och mål som bör anpassas till regleringsstrategin. Genom att förstå vilka alternativ som finns tillgängliga kan tillsynsmyndigheterna skapa/förfina/utveckla sin strategi.

Number: 2017/24 – Status: Slutfört – Period: 2017 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter