IMPEL Logo

REMAS - IMPEL Krav på REMAS-kriterier

2004

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Denna rapport har tagits fram för att införliva IMPEL:s synpunkter inom Remas-projektet, och i synnerhet med avseende på utvecklingen av ‘Remas-kriterierna’. Remas-projektet samfinansieras av EU:s Life-Miljöprogram, UK Environment Agency, Scottish Environmental Protection Agency, Institute of Environmental Management and Assessment och Irish Environmental Protection Agency. Syftet med projektet är att nå samförstånd om värdet av oberoende certifierade miljöledningssystem (EMS) för miljötillsynsmyndigheterna och att fastställa vilka frivilliga åtgärder för att uppfylla kraven som är mest effektiva för att skydda miljön och varför. Remaskriterierna definieras som de delar av ett miljöledningssystem som anses vara avgörande för att förbättra miljöprestanda och underlätta reglering.

 

Number: 2004/13 – Status: Slutfört – Period: 2004 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter