IMPEL Logo

Rapportering till allmänheten

2008 - 2009

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Syftet med projektet var att identifiera vilken kärninformation om utförda miljötillsyner som bör tillhandahållas allmänheten och hur denna information bäst kan tillhandahållas, särskilt via elektroniska medel (Internet), samt att ge rekommendationer. Projektet lyckades ta reda på vilken information som görs tillgänglig för allmänheten och i vilken form den är tillgänglig.

Number: 2008/04 – Status: Slutfört – Period: 2008 - 2009 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter