IMPEL Logo

Databas över riskkriterier

2015 - 2015

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Projektet utvecklades på grund av den starka efterfrågan på effektiva instrument för att på ett optimalt sätt rikta inspektioner för att kontrollera efterlevnaden av EU:s lagstiftning om mänsklig verksamhet, inte bara för stora industrier utan även för annan mänsklig verksamhet.

;Miljökvaliteten är också beroende av mindre anläggningar och av jordbruket, med potentiell och faktisk påverkan på miljöfaktorer som luft, mark och vatten.

Projektets syfte är att främja användningen av riskanalysverktyg inom alla sektorer av miljötillsynen, som ett instrument för att optimera användningen av inspektionsmyndigheternas resurser, genom:

  • kontinuerlig insamling och utbyte av erfarenheter om riskkriterier och deras användning för alla inspektionsuppgifter, genom att skapa ett webbaserat verktyg som är tillgängligt för inspektionsmyndigheterna för att underlätta valet av konsekvenskriterier som ska användas i ett riskanalysverktyg;
  • utvidgning av användningen av riskanalysverktyg för prioritering av inspektioner för att ta itu med andra källor till miljöföroreningar än IED- och Seveso-verksamheter, genom anpassning av befintliga verktyg eller skapande av nya verktyg och spridning av tekniken.

I genomförandet av projektet kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt att tillhandahålla indikatorer och parametrar för jordbruksrisker, särskilda riskanalysverktyg för inspektionsprogram på detta område.

Number: 2015/20 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2015 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter