IMPEL Logo

Seminarieserie om "Lärdomar från industriolyckor".

1999

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Datainsamling och analys av industriolyckor är nödvändig för att förebygga nya olyckor. Inspektörer behöver illustrationer av olyckssituationer för att förstå vad som verkligen hände och vilka åtgärder som slutligen vidtogs i sådana situationer.

Sedan 1999 har ett antal seminarier om lärdomar hållits för att underlätta spridningen och utbytet av information mellan medlemsstaternas inspektionsorgan. Under dessa möten presenterar inspektörerna utvalda olyckor genom att ge tekniska beskrivningar och resultaten av den analys som gjorts (vidtagna åtgärder, organisatoriska brister, system eller material som inte fungerade osv.) De redogör också för de lärdomar som dragits av olyckorna och för sina egna erfarenheter under eller efter olyckan. Det är möjligt att göra en kort genomgång av tillämpliga bestämmelser, rättsliga eller organisatoriska frågor. Det finns tid för diskussioner mellan deltagarna.

Syftet med denna seminarieserie är att fortsätta att dela med sig av erfarenheter från olyckor (explosioner, bränder, föroreningar etc.), både när det gäller tekniska aspekter och tillämpliga bestämmelser, och att stärka erfarenhetsutbytet mellan medlemsstaternas inspektionsorgan samt att främja utvecklingen av god praxis.

Relaterade filer/information

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: Löpande – Period: 1999 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter