IMPEL Logo

Konferens om jordmånen

2015 - 2015

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

IMPEL organiserar 2015 års jordkonferens med syfte att dela erfarenheter och stödja genomförandet av bästa praxis för markskydd bland yrkesverksamma på EU-nivå. Bakgrunden är det internationella året för mark (IYS), som FN har utlyst för detta år, och i allmänhet möjligheten att utveckla initiativ för att öka medvetenheten om skyddet av detta viktiga miljöutrymme.

De viktigaste ämnena som kommer att behandlas vid konferenserna är följande: Markskydd och industri, jordbruk, markförvaltning, förbättring av naturliga risker, skogsbruk, biologisk mångfald och ekosystem, insamling och förvaltning av markinformation.

Konferensen kommer att äga rum den 7 och 8 oktober 2015 på Expo i Milano, Italien

.

 

Number: 2015/10 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2015 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter