IMPEL Logo

Strategiskt nätverkssamarbete

2020

Löpande

Projektbeskrivning och mål

En stor del av arbetet i IMPEL-klustret Waste & TFS fokuserar på efterlevnad av gränsöverskridande transporter av avfall. Eftersom en stor mängd avfallstransporter är avsedda för länder utanför Europa är det viktigt att ha goda kontakter med myndigheterna i dessa destinationsländer. De flesta IMPEL-medlemmar har minimal kontakt med dessa långt bort belägna länder. Miljöskador som dumpning av e-avfall i Afrika och plastdumpning i Asien är tyvärr ganska vanliga och vi ser ett stort antal strukturella olagliga transporter äga rum. Marknaden är dynamisk och som ett resultat av den senaste politiska utvecklingen, t.ex. importförbudet i Kina, och de europeiska myndigheterna kämpar för att hålla sig ajour med hur situationen ser ut i praktiken. I dessa fall är internationellt samarbete viktigt.

För att hjälpa medlemmarna i IMPEL, Waste & TFS Expert Team syftar till att stödja klustret och dess projekt med strategiskt strukturellt effektivt samarbete med TFS-nätverken utanför Europa. Ett exempel på dessa nätverk är det asiatiska nätverket för förebyggande av olaglig gränsöverskridande förflyttning av farligt avfall.

Objekt/resultat som önskas:

  • Konferensrapporter, presentationer, deltagarlistor och kontaktpersoner.
  • Information om tillämplig lagstiftning i mottagarländerna och licensierade anläggningar i mottagarländerna.
  • Bättre kunskap om varandras möjligheter och begränsningar i fråga om verkställighet och lagföring av avfallsbrott.
  • Bistånd från Impel-medlemmar i allmänhet eller från fall till fall.

Relaterade filer/information

  • 1st Baselkonventionen, Europeiska förordningen om transport av avfall (WSR).
  • 2nd Hongkongkonventionen, Europeiska förordningen om återvinning av fartyg.
  • 3rd Tredje landslista, europeisk WSR.
  • 4th Ramdirektiv om avfall.
  • 5th Utökat producentansvar (t.ex. WEEE, förpackningar).

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: Löpande – Period: 2020 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter