IMPEL Logo

STRATEGIER FÖR VERIFIERING AV EGENKONTROLL OCH RAPPORTERING AV LUFTUTSLÄPP."

2021 - 2022

Slutfört

Online-workshops om operatörernas egenkontroll av luftutsläpp hölls den 28 september och 11 oktober 2021 och organiserades av IED Implementation IMPEL-projektet. Workshopparna var inriktade på operatörernas egenkontroll av utsläpp till luft, kontinuerliga och icke-kontinuerliga, och inriktade sig på tillförlitligheten i egenkontrollen och operatörernas rapportering av den (skyldighetsinnehavare).

Number: – Status: Slutfört – Period: 2021 - 2022 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter