IMPEL Logo

Stöd till genomförandet av den integrerade metoden för riskbedömning (IRAM)

2014 - 2014

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Den 6 januari 2011 trädde direktivet om industriutsläpp (IED) i kraft, och de bestämmelser som anges i artikel 80.1 i direktivet skulle införlivas i nationell lagstiftning inom två år. IED ställer nya krav på inspektion av industriella anläggningar enligt artikel 23 i direktivet. Skyldigheterna i fråga om rutinmässiga miljöinspektioner utgör en ny utmaning för EU:s medlemsstater. IMPEL har redan utvecklat en integrerad riskbedömningsmetod (IRAM) inom ramen för projektet IMPEL easyTools, som ett instrument för att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla kraven i artikel 23 i direktivet om industriell verksamhet. Utvecklingen av en integrerad riskbedömningsmetod (IRAM) och det tillhörande IT-verktyget klargjorde att ett riskbedömningsverktyg inte bara bör användas för IED-inspektioner utan även för inspektioner enligt Sevesodirektivet och RMCEI.

Två huvudmål har följaktligen identifierats:

  1.  Underlätta genomförandet i medlemsstaterna av IRAM för olika typer av inspektioner och relaterade uppgifter enligt den europeiska lagstiftning som är i kraft eller på gång;
  2.  Säkerställa att reglerna för genomförande av miljöinspektioner tillämpas lika i medlemsstaterna, för att uppnå de lika villkor som EU:s råd förespråkade i 7° EAP och som ska genomföras med de nya europeiska förordningarna.

 

Number: 2014/11 – Status: Slutfört – Period: 2014 - 2014 – Topic: Industri och luft - Tags:

Subscribe to our newsletter