IMPEL Logo

TFS åklagarprojekt

2012 - 2015

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

När det gäller Baselkonventionen och dess europeiska genomförande, den europeiska förordningen om avfallstransporter (1013/2006) eller WSR’ är det mycket allvarligt att Baselkonventionen och dess europeiska genomförande, den europeiska förordningen om avfallstransporter (1013/2006) eller WSR’ inte uppfyller kraven. Siffror visar att cirka 20 % av
alla avfallstransporter bryter mot bestämmelserna. Enligt EU:s direktiv 2008/99 om skydd av miljön
genom strafflagstiftning måste medlemsstaterna också tillämpa WSR genom strafflagstiftning.

Förföljelse av miljöbrott är en nationell befogenhet. Som en följd av detta är skillnaderna i tillvägagångssätt och antalet fällande domar i de europeiska länderna betydande. Det verkar finnas en brist på kommunikation mellan myndigheter både på nationell och internationell nivå. I praktiken kan brottslingar som är inblandade i avfallstransporter illegalt dra nytta av skillnaderna i efterlevnaden och bristen på kommunikation mellan myndigheter.

För att förbättra samarbetet och anpassningen inom åtalen av WSR krävs frekventa kontakter mellan alla relevanta myndigheter. Åtal är en viktig del av cykeln för genomförande och efterlevnad. De europeiska åklagarna behöver därför strukturerade, personliga och frekventa kontakter, med stöd av en databas med relevant information, där de kan stärka sina nätverk, utbyta erfarenheter av rättspraxis och god praxis och anpassa åtalsåtgärderna till europeisk miljölagstiftning och miljöföreskrifter i Europa.

Syftet med detta projekt är att stärka och fortsätta nätverket av åklagare i Europeiska unionen som är involverade i åtal av miljöbrott med särskilt fokus på WSR 1013/2006 genom att:

 • Införandet och användningen av en databas på Impels webbplats som innehåller rättspraxis,
  information om åtal, t.ex. bötesnivå, arbetsmetoder, åklagarmetod,
  tolkning och praktiska erfarenheter. Denna databas för utbyte av icke-operativ
  information kommer i första hand att vara tillgänglig för åklagare och för inspektionsmyndigheternas rättsliga enheter.
 • Att anordna en workshop för åklagare under 2015.
 • Förstärkning av banden med Impel, Basel-sekretariatet och Eurojust. Det europeiska nätverket
  av miljöåklagare ENPE måste särskilt nämnas. Ett nära samarbete mellan åklagarprojektet TFS och ENPE planeras.

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Slutfört – Period: 2012 - 2015 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter