IMPEL Logo

TFS Seaport projekt I-II

2003 - 2006

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Syftet med dessa projekt var att förbättra den europeiska tillämpningen av bestämmelserna om avfallstransporter i enlighet med EU-förordning 259/93 och Baselkonventionen, genom förbättrat samarbete mellan de verkställande myndigheterna.

I projekten identifierades flera nivåer av förbättringar. Ett nätverk av tillsynsmyndigheter i de deltagande hamnarna bildades och utökades under den andra fasen. Detta nätverk används för att utbyta information om överträdelser av förordningen, skillnader i tolkningar och kunskap om tillämpning. Ännu viktigare är att nätverket användes för att planera faktiska gemensamma tillsynsaktiviteter. Standardmetoder för tillsyn utvecklades och användes, gemensamma prioriteringar fastställdes och gemensamma åtgärder genomfördes. Projektet gav således ett viktigt bidrag både till integriteten hos den inre marknaden (för avfall) och till de miljömål som ligger bakom den europeiska lagstiftningen om avfallstransporter. Ett andra projekt kommer att följa inom en snar framtid, som bygger på erfarenheterna från det första projektet och på ett ökat antal deltagande hamnar.

Relaterade filer/information

Seaport I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Slutfört – Period: 2003 - 2006 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter