IMPEL Logo

Det stora/lilla TFS-projektet

2021

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Under flera år och flera IMPEL-projekt har initiativtagarna till projektet identifierat att flera TFS-inspektörer tillsammans har haft tusentals inspektioner inom TFS-området. Alla dessa inspektioner har resulterat i en omfattande kunskap om den lagstiftning som är kopplad till fysiska inspektioner av gränsöverskridande avfallstransporter. Men trots flera ändringar av lagstiftningen och översyner av lagstiftningen saknas det fortfarande en koppling mellan lagstiftare och inspektörer ute på fältet när det gäller vissa detaljer i lagstiftningen. Dessa detaljer skulle kunna vara sådana där det finns vissa intentioner med lagstiftningen, men på grund av att det inte finns någon koppling mellan lagstiftarna på EU-nivå och TFS-inspektörerna på grund av långa kommunikationslinjer och många byråer, och på grund av den nivå på vilken sådana detaljer kanske inte tas upp högre upp i varje nations prioriteringar gentemot kommissionen, eftersom de bara är just det, detaljer.

Projektet syftar till att identifiera dessa mycket viktiga detaljer i samband med de fysiska inspektionerna på ett kvantifierbart sätt, med hjälp av IMPEL-statistik, samt genom kvalitativa intervjuer med TFS-inspektörer i medlemsstaterna för att identifiera dessa detaljer.

De kvantitativa uppgifterna kommer att användas tillsammans med de kvalitativa för att identifiera vissa nyckelpunkter som med hjälp av statistiken kan identifieras som ett problem för en stor del av Europa, och med hjälp av expertkunskapen från TFS-tjänstemännen kan problemen med statistiken i samband med fysiska inspektioner kokas ner. Sedan hur dessa problem manifesterar sig i det faktiska arbetet i samband med en eventuell brist eller missad avsikt med lagstiftningen.

 

Number: 2021/07 – Status: Löpande – Period: 2021 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter