IMPEL Logo

Gränsöverskridande transporter av elektroniskt avfall

2010

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Prakticitet och verkställbarhet av förslaget till omarbetning av WEEE (2009)

IMPEL har tidigare utvecklat en checklista för att undersöka praktiska tillämpbarheten och verkställbarheten (P&E)
frågorna i föreslagen och befintlig miljölagstiftning. I december 2008 antog kommissionen ett omarbetat förslag till WEEE-direktivet. I denna rapport beskrivs en bedömning av de frågor som rör P&E som uppstår i samband med förslaget och som bygger på IMPEL:s checklista.  I rapporten presenteras en sammanfattning av resultaten av svaren på frågeformulären och workshopdiskussionerna, och ett brett spektrum av frågor som rör P&E lyfts fram.

Antala olaglig export av e-avfall (2010)

Det legitima och säkra bortskaffandet av elektroniskt avfall (e-avfall) har varit ett problem för många länder under ett antal år med katastrofala konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande och betydande miljöförstöring, särskilt i utvecklingsländerna. En mängd internationella lagar och förordningar har hittills inte lyckats reglera den globala marknaden där skrupelfria aktörer kan tjäna på att göra sig av med elektroniskt avfall på ett billigt och olagligt sätt utomlands i stället för att ta det miljömässigt ansvarsfulla men dyrare alternativet med fullständig återvinning för att avlägsna och neutralisera giftiga material. Detta projekt har syftat till att hjälpa de deltagande medlemsstaterna att bättre förstå sitt eget bidrag till detta problem och hur de skulle kunna ta itu med problemet med olaglig export av e-avfall på ett mer effektivt sätt.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Slutfört – Period: 2010 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter