IMPEL Logo

Användning av teknik i regleringen

2015

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Fas I: Minikonferens (2015)

Alla inspektioner måste vara så effektiva och ändamålsenliga som möjligt samtidigt som de fortfarande erbjuder befintliga eller till och med utökade tjänster. De senaste initiativen för översyn av Impel har gett information om olika tekniska framsteg som görs av tillsynsmyndigheter i Europa.

Denna minikonferens syftar till att dela med sig av lärdomar inte bara om vad som finns utan också om fallgroparna/kostnaderna för utveckling och de barnsjukdomar som leder till den färdiga produkten.Det handlar inte om att dela med sig av minimikriterier, utan snarare om det möjligas konst och om hur man når dit så effektivt som möjligt.

Föreslagen grundstruktur:

  • Design och användning av appar i regleringen;
  • Användning av handhållen teknik och integrering med backoffice-teknik;
  • Samverkan mellan backoffice-tekniken och allmänheten.

Målgrupperna för konferensen är chefer inom reglering med förmåga att påverka förändringar, yrkesverksamma inom utveckling av reglering och IT-personal med en bakgrund inom reglering.

Konferensen underlättar utbyte av kunskap (och även teknik) och lärande för att göra det möjligt för andra myndigheter att öka sin kapacitet och förhoppningsvis undvika några av de fallgropar som finns i utvecklingen. Avsikten är att hålla X-cutting-expertgruppens möte i anslutning till minikonferensen. Detta kommer att ha den extra fördelen att många fler människor kommer att delta i expertgruppens möte.

Fas II: Drönare och mobil teknik (2017)

Många byråer inför för närvarande ny teknik i sina byråer för att förbättra deras kapacitet. Vid X-Cutting Expert Team Technology Conference i Glasgow konstaterades det att många av oss inleder projekt på detta område, var och en bryter ny mark och använder mycket resurser (arbetskraft och pengar).

Detta projekt syftar till att med hjälp av ett frågeformulär jämföra vad som har gjorts hittills och vilka som påbörjar utvecklingen på detta område. Lärandet från detta kommer att användas för att utveckla en process där fallgropar och genvägar lyfts fram för att vi alla ska kunna nå fram snabbare. Resultatet kommer att bli vägledning och ett e-lärandepaket som kan delas mellan medlemmarna. Genom att förstå vilka alternativ som finns tillgängliga kommer tillsynsmyndigheterna att kunna identifiera de bästa verktygen för det aktuella arbetet. Det är verkligen tvärgående eftersom det gäller all lagstiftning.

Fas III: Minikonferens (2019)

Miljötillsynsmyndigheter står inför en ständig kamp för att kunna göra mer med mindre eller mer med samma resursnivå. För att bli eller fortsätta att vara en effektiv och ändamålsenlig tillsynsmyndighet måste man ta till sig ny teknik.

.

Under 2019 kommer fokus att ligga på banbrytande utveckling inom användningen av teknik, inklusive artificiell intelligens (och maskininlärning), eDNA, sensorteknik och användning av jordobservationsteknik.

Minikonferensen 2019 skapar därför en möjlighet för IMPEL-utövare, med olika roller, att se till att deras senaste tekniska utveckling kan delas med sina kollegor.

Förväntade resultat:

  • Rapportering av konferensen.
 

 

Number: 2015/21 - 2016/21 - 2017/23 - 2019/17 – Status: Slutfört – Period: 2015 – Topic: Övergripande verktyg och metoder - Tags:

Subscribe to our newsletter