IMPEL Logo

Planering av inspektion av avfallstransporter

2015 - 2016

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

Den nya Art. 50 (2a) i förordningen om avfallstransporter 1013/2006 (WSR) fastställs att EU:s medlemsstater senast den 1 januari 2017 ska se till att det upprättas en eller flera inspektionsplaner (IP) för hela deras geografiska territorium. Dessa planer avser inspektioner enligt art. 50.2 i WSR, dvs. av anläggningar, företag, mäklare och handlare i enlighet med artikel 50.2 i WSR. 34 i direktiv 2008/98/EG, och av transporter av avfall och av återvinning eller bortskaffande i samband med dessa. Under Impel-TFS-konferensen 2014 uttryckte deltagarna behovet av att utveckla ett standardformat/mall eller åtminstone en riktlinje för en inspektionsplan i linje med kraven i WSR, vilket skulle göra IP:erna mer jämförbara. De stödde också ett utbyte av befintliga planer, erfarenheter och prioriteringar.

Målen är:

  • att ta fram en riktlinje för en inspektionsplan (IP);
  • att skapa en plattform för utbyte av bästa praxis och erfarenheter om IP (med hjälp av IMPEL-TFS Basecamp).

Som ett resultat av detta bör medlemsstaterna kunna utarbeta jämförbara inspektionsplaner genom att använda samma eller likvärdiga IP-delar, t.ex. när det gäller riskbedömning. Detta är viktigt för att skapa lika villkor eftersom det för närvarande finns stora skillnader i genomförandet av avfallstransportförordningen samtidigt som olaglig handel inom Europa och hamnskiftning utgör allvarliga utmaningar (se IMPEL-TFS Enforcement Actions III Final report).

Relaterade filer/information

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Slutfört – Period: 2015 - 2016 – Topic: Avfall och TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter