IMPEL Logo

Möte med expertgruppen för vatten och mark

2016

Löpande

Projektbeskrivning och mål

Den nya IMPEL-strategin föreskriver expertgrupper (ET), bland vilka vatten- och landexpertgruppen ingår.
Det är nödvändigt att medlemmarna i ET träffas minst en gång om året för att diskutera projekt
resultat, framsteg och framtida verksamhet samt utnämningen av ET-ledare och biträdande ledare för 2017 och 2018.
Projekten föreskriver ett möte, för högst 20 personer, som ska hållas i anslutning till en
konferens, troligen IMPEL:s vattenkonferens inom ramen för SWETE 2-projektet.
Resultaten kommer att vara relaterade till en ökad styrka i expertgruppen, tydliga prioriteringar och bättre definierade program som syftar till att ta itu med vatten- och markfrågor ur IMPEL:s synvinkel.

Relaterade filer/information

 

Number: 2016/12 - 2017/16 – Status: Löpande – Period: 2016 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter