IMPEL Logo

Brott mot vatten

2018 - 2021

Slutfört

Projektbeskrivning och mål

I Rådets slutsatser om bekämpning av miljöbrott  (8 december 2016) har IMPEL:s roll i bekämpningen av miljöbrott erkänts, men en gemensam definition av “vattenbrott” är en utmanande uppgift. Dessutom omkodas vattenrelaterade brott ofta under andra brott – som bedrägeri, korruption, människohandel, förfalskning av dokument, terrorism – i avsaknad av en systematisk analysmetod. Karaktären och omfattningen av denna typ av verksamhet är fortfarande relativt okänd. Mot bakgrund av detta syftar detta förslag till att öka kunskapen om vattenbrott genom att engagera Impel-gemenskapen i ett projekt som syftar till att samla in och dela information om ämnet, dess förekomst, hur det uppfattas och hanteras av de behöriga myndigheterna.

Förväntade resultat:

  • En djupare förståelse och medvetenhet hos IMPEL-medlemmarna om relevansen av brott mot sötvatten och deras inverkan på vattenstress och vattensäkerhet i Europa.
  • Ett dokument för bedömning av hotet mot vattenbrott.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Slutfört – Period: 2018 - 2021 – Topic: Vatten och mark - Tags:

Subscribe to our newsletter