IMPEL Logo

Europeiska kommissionens meddelande om den europeiska gröna affären (European Green Deal)

Date of publication Dec 13, 2019

Download

Abstrakt

Den europeiska gröna affären, som är central för ordförande von der Leyen’s politiska riktlinjer, är kommissionens’nya tillväxtstrategi. Den innehåller en färdplan med tydliga steg som kommer att driva på vårt ambitiösa arbete tillsammans under de kommande fem åren för att Europa ska bli klimatneutralt till 2050, skydda människors liv, djur och växter genom att minska föroreningar, hjälpa företag att bli världsledande inom rena produkter och ren teknik och bidra till att säkerställa en rättvis och inkluderande övergång.

För mer information klicka här.

Tags:

Subscribe to our newsletter