IMPEL Logo

Flerårigt strategiskt program 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 IMPEL:s nya fleråriga strategiska program (MASP) för 2022-27 utformas med hänsyn till ett antal globala frågor och de praktiska och resursmässiga utmaningar som följer för våra medlemmar. Det är möjligt att ytterligare oväntad utveckling kan påverka genomförandet av programmet. Det har formats av Europeiska unionens (EU) "Green Deal" med ett ambitiöst mål om "nollföroreningar" och klimat- och biodiversitetskrisen. Den tar hänsyn till resultaten av bedömningen av förvaltningen av Impel 2020 och förslag till reformer. Den bygger på IMPEL:s ståndpunktsdokument om miljökontroll som överlämnades till Europeiska kommissionen och kommer också att återspegla den fortsatta utvecklingen inom arbetsområdena i EU:s handlingsplan för miljökontroll, som IMPEL bidrar till tillsammans med andra europeiska miljönätverk för yrkesverksamma.

Tags:

Subscribe to our newsletter