IMPEL Logo

Metodik för tillståndsgivning för att göra rätt saker - Jämförelse

Doing the right things for environmental permitting är ett pågående projekt (2016-2018) som tittar närmare på förhållandet mellan tillstånd och inspektion, identifierar intressanta fallstudier och bästa praxis i Europa samt identifierar och beskriver de steg som kan användas i tillståndsförfaranden.

Förslaget till detta treåriga projekt är att: 1) samla in och jämföra de förfaranden som används i Europa för närvarande och klargöra behoven, 2) baserat på denna information kommer en projektgrupp att utveckla en vägledning som är tillräckligt flexibel för att tillgodose myndigheterna i Europa när de utfärdar tillstånd för IED, 3) organisera utbildningstillfällen om IED-tillstånd och identifiera luckor i verktyg och metoder för utfärdande av tillstånd så att nya IMPEL-projekt kan inledas.

Det slutliga resultatet av arbetet är en stegvis vägledning för tillståndsgivning, välutbildade tjänstemän för tillståndsgivning och en identifiering av nya IMPEL-initiativ för projekt om tillståndsgivning.

Tags:

Lead country and contact

Nederländerna

Subscribe to our newsletter