IMPEL Logo

easyTools – Risk assessment guidance book

Under namnet ‘easyTools’ samlade en projektgrupp under ledning av Tyskland in information om de riskbedömningar som används i Europa. På grundval av denna information utvecklades och testades en ny regelbaserad metod som kallas Integrated Risk Assessment Method (IRAM). I denna vägledning beskrivs denna metod.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter