IMPEL Logo

Finansiella avsättningar för miljöskulder - Praktisk vägledning

Denna praktiska vägledning är avsedd som ett referensdokument för tillsynsmyndigheter. Den föreskriver inte vad en tillsynsmyndighet ska göra. Syftet är i stället att tillhandahålla information för att hjälpa tillsynsmyndigheterna att fatta bättre beslut om finansiella avsättningar för miljöförpliktelser och miljöansvar. På så sätt bör den bidra till ett bättre skydd av miljön och de offentliga finanserna, främja efterlevnaden av principen om att förorenaren betalar och uppmuntra verksamhetsutövare att investera i förebyggande av föroreningar.
Guiden identifierar frågor som bör beaktas i beslutsprocessen vid bedömningen av ekonomiska avsättningar och hjälper tillsynsmyndigheter och andra användare att hitta framgångsrika lösningar. Den belyser också vikten av löpande underhåll och övervakning av den ekonomiska avsättningen för att säkerställa att den ekonomiska avsättningen levereras på ett framgångsrikt sätt när den behövs, och ger exempel på användning och vägledning internationellt.

De tre huvuddelarna i vägledningen innehåller följande:

  1. Information om beräkningen av beloppet för den finansiella avsättningen, inklusive länkar till tillgängliga verktyg och mallar;
  2. en detaljerad uppdelning av de viktigaste fördelarna och nackdelarna med varje finansiell bestämmelse, tillsammans med rekommenderade kontroller för finansiell bestämmelse i allmänhet och för varje finansiell bestämmelse, och
  3. Exempel på användning och vägledning.

Tags:

Lead country and contact

Förenade kungariket (Skottland)

Subscribe to our newsletter