IMPEL Logo

Överensstämmelse med riktlinjer: Stöd till företagshanteringssystemet (CMS)

Traditionell övervakning har flera brister. Även om vissa reglerade företag behöver en avskräckande strategi är de flesta reglerade företag villiga att följa offentliga bestämmelser. Vissa av dem, särskilt de större reglerade organisationerna, är mottagliga för nya former av reglering. För dessa företag är en traditionell kommando- och kontrollmetod inte särskilt effektiv eftersom den inte erkänner företagets egen kapacitet och kan undergräva den inneboende motivationen.

För kompetenta och motiverade företag är det därför mer effektivt att bedöma hur de organiserar efterlevnaden snarare än att bara mäta efterlevnaden. Vi kallar den del av ett företags ledningssystem som syftar till att säkerställa efterlevnaden för företagets ledningssystem för efterlevnad.
Denna vägledning är tillämplig på bedömningen av ett ledningssystem för efterlevnad. Den kan användas för att bedöma systemet för hantering av regelefterlevnad i alla reglerade företag.

Denna vägledning innehåller en kort beskrivning av de grundläggande principerna, fördelar och ett flödesschema för att använda vid tillämpning av CMS-övervakning. I bilagorna finns ytterligare förklaringar för användning, t.ex. en ordlista, ett verktyg för CMS-tillsyn, kompetens för CMS-tillsynsmän och praktiska tips för myndigheter och inspektörer.

 

Tags:

Lead country and contact

Nederländerna

Nederländerna

Subscribe to our newsletter