IMPEL Logo

Vägledning för genomförandet av IED vid planering och genomförande av inspektioner.

Denna vägledning har tagits fram inom ramen för 2012 års IMPEL-projekt: Huvudsyftet med detta projekt var att organisera ett utbyte av information om bästa praxis för genomförandet av artikel 23 i direktivet om industriutsläpp med hänsyn till den vägledning om inspektionsplanering och riskbedömning som redan utvecklats av IMPEL och de krav som beskrivs i artikel 23 i direktivet om industriutsläpp.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter