IMPEL Logo

Vägledning Att få den cirkulära ekonomin att fungera

En viktig del i övergången till cirkulär ekonomi är innovationer vid produktions- och återvinningsanläggningar som syftar till resurseffektivitet, förebyggande av avfall och användning av produktionsrester eller material som återvinns från avfall som sekundära råvaror. En viktig förutsättning för att dessa cirkulära innovationer ska fungera är att politik, lagstiftning och reglering på fältet kopplas samman bättre. Denna vägledning har tagits fram för att stödja tillsynsmyndigheter, politiska beslutsfattare, lagstiftare och företag att möjliggöra och genomföra sådana innovationer och ta itu med några av de gemensamma utmaningarna.

Rapporten innehåller protokollet från MIW&IMPEL-konferensen, där “Guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy (prevention and recycling of waste)” lanserades.

Tags:

Lead country and contact

Italien

Subscribe to our newsletter