IMPEL Logo

Vägledning för effektiv planering av inspektion av avfallstransporter

Enligt förordning (EU) nr 660/2014 måste EU:s medlemsstater upprätta inspektionsplaner för inspektioner av avfallstransporter senast den 1 januari 2017 för att säkerställa nödvändig kapacitet för inspektioner och effektivt förhindra olagliga transporter. I denna vägledning, som utarbetats av en IMPEL-projektgrupp på grundval av nationella erfarenheter, en undersökning och intensiva diskussioner med tillsynsmyndigheter från deltagarländer och andra experter, förklaras de viktigaste delarna av en inspektionsplan för avfallstransporter och den underliggande riskbedömningen, beskrivs bästa praxis och erbjuds en rad verktyg som kan vara användbara för de myndigheter som ska utarbeta en inspektionsplan.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter